Therapie voor kinderen

 

Onrust, faalangst, hoofdpijn, concentratieproblemen, angst, dromerigheid, problemen in de omgeving, vermoeidheid, verdriet, rouw, slaapproblemen...

Opgroeien in deze tijd is een pittige klus. Veel ouders zien dat hun kinderen het moeilijk hebben. Op school wordt hard gewerkt aan leervaardigheden, maar schieten tijd en middelen vaak tekort om de juiste hulp te bieden bij emotionele en sociale moeilijkheden.

Kunstzinnige therapie kan een kind dan de steun geven, waardoor het thuis, maar ook in de klas weer lekkerder in zijn vel zit.

Er wordt bij kunstzinnige therapie niet gespróken over de problemen, er wordt schilderend, tekenend en boetserend aan gewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van de beeldentaal, waar kinderen nog zo in thuis zijn en waarin zij zich van nature goed kunnen uiten. De ervaring leert dat kinderen van deze therapie erg genieten. De therapeut helpt daarbij spelenderwijs storende patronen om te vormen, of emoties een plek te geven.

Zo kunnen bijvoorbeeld rust, evenwicht, vertrouwen of levensvreugde groeien. Ook kan deze therapie goede steun bieden bij verwerking van trauma of bij rouw.

Een therapeutische serie bestaat doorgaans uit 14 wekelijkse sessies van ongeveer een uur. Het is daarbij aan de ene kant belangrijk dat de ouders het kind de ruimte geven echt zijn eigen plek te hebben in de therapie. Aan de andere kant is het belangrijk dat ouders en therapeut hun ervaringen kunnen uitwisselen. Dat begint met het kennismakingsgesprek met de ouders, waarin zij het startpunt voor het verhaal kunnen aanreiken. Halverwege of tegen het eind van de serie is er een evaluatiegesprek. Tussendoor is er altijd ruimte voor telefonisch contact.

 

Lees verder voor:
Ouderen
Boetseertherapie